Ban giám đốc Trung tâm

anh tien

TRƯƠNG VĂN TIẾN

Giám đốc

Điện thoại:0919300096

PGD1

NGUYỄN ANH MINH

Phó Giám đốc

Điện thoại:0948751054

 

anh binh 2

PHẠM THANH BÌNH

Phó Giám đốc

Điện thoại:0913882825

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP


Họ tên Điện thoại
NGUYỄN THỊ SƠN HẢI 0913745427
DƯƠNG THỊ NHÀN 0354820221
NGUYỄN ĐỨC HOÀNG MINH 0907455260
HỒ THỊ ÁNH THƯ 0937950340
TRẦN THỊ OANH 0902906596
BÙI THỊ THÚY NGA 0984940587
TRẦN THỊ VIÊN ẢNH 0355232483

PHÒNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP


Họ tên Điện thoại
TRẦN VIỆT QUỐC 0938187440
NGUYỄN VY TRÂN 0916677408
LƯƠNG THANH HẢI 0933198586
TRẦN THÁI HỒ 0903383380
NGUYỄN HOÀNG SƠN 0985349005
TỐNG QUỲNH NHƯ 0908469917
BÙI NGỌC VY 0986685614

PHÒNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH


Họ tên Điện thoại
DƯƠNG THỊ THANH TÂM 0915970902
PHẠM THANH BÌNH 0843525414
BÙI MAI PHƯƠNG THẢO 0909079494
TRỊNH THỊ THANH PHƯƠNG 0966823455
LÊ ANH QUÍ 0865541372
NGUYỄN THỊ HOÀNG 0918891887
LÊ ĐÌNH NHI 0975270102
PHAN THỊ HÀ 0982300081
HOÀNG NAM SƠN 0972056157
NGUYỄN VIỆT TRIỀU 0832489948

PHÒNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VÀ KHUYẾN CÔNG


Họ tên Điện thoại
DƯƠNG VĂN SƠN 0902310050
VÕ THÁI VĂN 0918890148
LÊ ĐỨC TÀI 0974074121
ĐẮC HÙNG TUẤN 0974894790
NGUYỄN XUÂN HỒ VŨ 0918194072
VŨ THỊ HOÀI THU 0918814648
ĐOÀN THỊ NGỌC THÁI 0917256493
VÕ QUÝ KỲ 0334983767
ĐẶNG THANH BÌNH 0379695154
  • San thuong mai dt
  • danh muc dau tu
  • Q&A
  • pci ddci conver
  • ho tro dau tu
  • 9822021892393
  • dao mat rong
  • ipa 11